Bläddra åt vänster
 • Spillkråka, tjäder, svartvit flugsnappare width:338;;height:450
 • Storskarv, prutgås width:391;;height:450
 • Strandskata, lunnefågel,ejder width:338;;height:450
 • Vitkindad gås width:300;;height:450
 • Toppskarv, snögås, vigg width:450;;height:300
 • Ejder, strandskata, stork, knölsvan width:450;;height:298
 • Eremitibis width:450;;height:301
 • Skäggdopping, kanadagås, ringand, skedstork, tofsvipa, skedand width:443;;height:330
 • Koltrast, sädesärla, svartvit flugsnappare width:450;;height:338
 • Lunnefågel, strandskata width:450;;height:412
 • Skedand, tofsvipa, skäggdopping width:300;;height:450
 • Tjäder width:1024;;height:678
 • Kungsfågel, kustsnäppa width:1024;;height:576
 • Ljungpipare, tofsvipa width:432;;height:768
 • width:1024;;height:576
Bläddra åt höger